O mnie

Mówi się, że żonglowanie dobrze wpływa na mózg….

To prawda, liczne badania to potwierdzają. Nazywam się Katarzyna Kurowska i od ponad 10 lat specjalizuję się w tworzeniu autorskich programów edukacyjnych oraz zajmuję się prowadzeniem zajęć ruchowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Podstawą działań są techniki cyrkowe.

Na czym bazuję?

Swoje działania opieram na niemieckiej koncepcji pedagogiki cyrku, którą poznałam podczas studiów pedagogicznych szkoląc się w Niemczech i Polsce. Prowadzę naukę żonglowania chusteczkami i piłeczkami, wspólnie z dziećmi rozkręcamy talerze, uczymy się obsługi flowerstick oraz diabolo. Tworząc autorskie programy czerpię z dorobku neurobiologii, neurodydaktyki oraz wiedzy z zakresu integracji sensorycznej. Istotnym aspektem rozwoju są dla mnie najnowsze publikacje oraz szkolenia z zakresu pracy mózgu tworzone dla praktyków, co znacząco wpływa na moje podejście do pracy z najmłodszymi.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w zajęciach?

Poza specjalistycznym sprzętem często pracuję używając prostych i łatwo dostępnych rekwizytów, które wzbogacają zajęcia o kolejne wyzwania motoryczne i doznania sensoryczne. Podczas zajęć trenujemy motorykę dużą i małą, balans, koordynację ręka-oko, koncentrację, precyzję ruchów, chwyt i refleks oraz tworzymy nowe połączenia w sieci neuronów. Stałym elementem zajęć są fabularyzowane rozgrzewki paluszkowe oraz dynamiczne gry z modyfikacjami na koniec. Zwracam uwagę na aktywności angażujące obydwie półkule mózgu oraz pracę lewej i prawej strony ciała. Interesuje mnie zdobywanie wiedzy dotyczącej skutecznych form pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, z trudnościami z koncentracją oraz dziećmi potrzebującymi wyzwań ruchowych dla prawidłowego rozwoju.

Z kim współpracuję?

Prowadzę na stałe blisko 40 grup tygodniowo w placówkach przedszkolnych i szkolnych. Spotykając się z wieloma wyzwaniami konsultuję swoje programy zajęć ze specjalistami: nauczycielami, psychologami, fizjoterapeutami, terapeutami integracji sensorycznej, logopedami, sportowcami. Ważne są dla mnie rozmowy z rodzicami oraz samymi dziećmi. 

Moją zawodową pasją jest tworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych zajęć w ruchu, które wszechstronnie rozwijają Małego Człowieka.