Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztat zabaw i ćwiczeń Lublin, Warszawa, Rzeszów

Zapraszamy na szkolenie doskonalące w formie warsztatu metodycznego :nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wychowawców, opiekunów, pedagogów, terapeutów, bibliotekarzy, animatorów oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, poszukujących praktycznej wiedzy oraz nowych umiejętności.
26 wrzesień 2020 r. – LUBLIN,  Medyczne Studium Zawodowe, ul. Jaczewskiego 5, cena: 127 zł, godz. 9.00-14.00
24 październik 2020 r. RZESZÓW, ul.  Langiewicza 29a, Centrum Szkoleniowe HETMAN, cena: 137 zł, godz. 10.00-15.00
31 październik  2020 r. WARSZAWA, ul. Wawelska 46, LO, godz. 10.00-15.00

Celem szkolenia jest prezentacja i nauka kilkudziesięciu krótkich aktywności ruchowych, które regularnie włączane w proces edukacji przynoszą efekty w postaci bardziej skupionej i lepiej funkcjonującej grupy !!!

Szkolenie jest odpowiedzią na wzrastający deficyt uwagi, zaburzenia motoryki małej i dużej, zawężone pole widzenia spowodowane między innymi siedzącym trybem życia oraz nadmiernym kontaktem dziecka z ekranami współczesnych urządzeń elektronicznych.

W PROGRAMIE:

1. Pomysły na atrakcyjne gry i innowacyjne zabawy wspierające motorykę dużą i małą.  Ćwiczenia wydłużające koncentrację – fabularyzowane ćwiczenia z użyciem całego ciała.
2. Zabawy i ćwiczenia angażujące motorykę dużą
3. Zabawy i ćwiczenia angażujące motorykę małą
4. Aktywności wzmacniające koordynację wzrokowo-ruchową; rękę-oko
5. Propozycja zestawu gier ruchowych z włączeniem konkretnego tematu.
6. Przykłady wykorzystania elementów teatralnych, muzycznych i plastycznych
7. Prezentacja sposobów na zaangażowanie dzieci do tworzenia własnych gier z wykorzystaniem nabytej wiedzy.
8. Warsztat pracy

*** W CENIE:         

  • Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego „Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztat zabaw i ćwiczeń dla nauczyciela, opiekuna, wychowawcy” wydany na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 
  • materiały szkoleniowe, skrypt, notatnik, teczki, długopisu
  • podczas przerw:  serwis kawowy, ciasteczka

FORMA SZKOLENIA: warsztaty metodyczne

TRENER: mgr Katarzyna Kurowska  – autorka innowacyjnego programu pracy z dziećmi z zaburzeniami koncentracji i uwagi. Od 2010 roku regularnie prowadzi całoroczne zajęcia cyrkowe głównie dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestniczka międzynarodowych projektów dotyczących wiedzy z neurodydaktyki i pracy mózgu podczas procesu uczenia się oraz znaczenia proponowanych aktywności  (swojego programu) w kontekście tworzenia się nowych połączeń neuronalnych pomiędzy półkulami !!! www.talerzykmozliwosci.info
Zapisz się na szkolenie!